Wei Wang

Wei Wang

Dep.Director Tourism & PS
Beijing Tourism Development Commission